top of page

Master Person Analyse

En personlighedstest giver et umiddelbart billede af, hvordan personen fungerer i forskellige arbejdssituationer. Men4rent anvender 
Master Person Analyse (MPA) i forbindelse med test af kandidater.

Master Person Analyse (MPA) er en præcis interviewguide, hvor man fra starten kan koncentrere sig om det, der vil være vigtigst for jobbet. MPA er et af markedets bedste og mest udbredte testværktøjer, enten det drejer sig om rekruttering eller vurdering af medarbejderens personlighed og adfærd på jobbet.

MPA
MPA er bygget op omkring en Personprofil og en Jobprofil. MPA anvendes bl.a. til rekruttering, analyse og udvikling af enkeltpersoner, såsom medarbejdere, eller ledere på alle niveauer. MPA anvendes endvidere til analyse af teams,

teamsammen-sætning, analyse af små eller større selvstyrende grupper, hele afdelinger eller organisationer.
Personprofilen, også kaldet Master Person Profil (MPP), er udgangspunktet i personanalysen og indeholder en grafisk fremstilling af, hvordan en person har besvaret det tilhørende Personskema i MPA. Personprofilen består af nogle Hovedegenskaber samt en række Supplerende Egenskaber og afdækker

herigennem, hvordan en persons typiske adfærd vil være.
Ubehagelige sandheder er altid bedre end behagelige illusioner…”
En personlighedstest giver et umiddelbart billede af, hvordan personen fungerer i forskellige arbejdssituationer.
Master Person Analyse (MPA) er en præcis interviewguide, hvor man fra starten kan koncentrere sig om det, der vil være vigtigst for jobbet. Og jeres virksomhed

Hvad betyder det

for jer som virksomhed

Jobprofilen hjælper med til at beskrive kravene til jobbet. Derved bliver det lettere at finde en person, der lever op til kravene.

Desuden bidrager Jobprofilen til den personlige udvikling af nye og eksisterende medarbejdere.

Den endelige Personprofil – testresultatet
Ved at sammenholde Personprofil og Jobprofil, og ud fra disse gennemføre en struktureret samtale, fås et klart billede af hvordan den pågældende person passer til jobbet. Samtidig afklares hvilke områder virksomheden skal være opmærksomme på, for at kunne støtte personen i introduktionsfasen såvel som i den videre udvikling.

Ved en kandidatevaluering kan en Personprofil sagtens stå alene, idet virksomheden selv i første fase har udarbejdet en jobprofil / stillingsbeskrivelse.

Tilbagemelding
Virksomheden og kandidaten vil modtage en udførlig tilbagemelding umiddelbart efter at kandidaten har gennemført testen.

bottom of page